Marca poștală - cartea de vizită a ţării

 
 
 
Mărcile poştale constituie un mijloc de celebrare şi promovare a patrimoniului naţional.
 
Originea dezvoltării filateliei mondiale își are începutul odată cu apariţia primei mărci poştale. La 6 mai 1840, britanicul Rowland Hill a pus în circuitul poştal prima serie de mărci poştale adezive din lume. În primele trei decenii şi jumătate de la apariţie, marca poştală avea putere de circulaţie numai pe teritoriul statului emitent şi, eventual, pe teritoriul altei ţări în condiţiile cînd exista între statele respective o convenţie în acest sens. 
 
Ca urmare a Congresului de la Berna, din octombrie 1874, care a dus la înfiinţarea Uniunii Poştale Universale (UPU), s-a ajuns la încheierea unui acord între statele semnatare ale actului de constituire a UPU, prin care marca poştală a capătat dreptul de a acoperi taxele de circulaţie poştală pe teritoriul tuturor statelor membre, acest acord fiind în vigoare şi astăzi.
 
 
 
În ceea ce priveşte apariţia primelor mărci poştale în Moldova, se menţionează că printr-o decizie a „Direcţiei poştelor şi diligenţelor” din anul 1858, a fost pusă în circulaţie prima serie de mărci poştale ca mijloc de expediere, purtând străvechea stemă a Muşatinilor şi a ţării - „Cap de Bour”. Prin acest eveniment, Administraţia Poştală a Moldovei precede alte state din sud-estul Europei (Grecia emite primele mărci poştale în 1861, Imperiul Otoman în 1863, Serbia în 1866, iar Bulgaria şi Albania - după obţinerea independenţei, în anul 1879 şi, respectiv, 1913). 
 
 
 
 
În Republica Moldova independentă, emiterea mărcilor poştale a luat avânt la 23 iunie 1991, în ziua primei aniversări de la proclamarea suveranităţii, fiind pusă în circuitul poştal o emisiune din trei mărci poştale, ce poartă atributele statalităţii – Stema şi Drapelul. Au urmat apoi un şir de evenimente care au fost marcate prin emisiuni poştale: la 21 noiembrie 1992 a fost emisă seria „Republica Moldova – membru al Organizaţiei Naţiunilor Unite”, iar la 26 decembrie 1992 - „Republica Moldova – membru al Uniunii Poştale Universale”.  
                    
             
 
 
 
 
Un eveniment aparte, care a marcat anul 2014 a fost semnarea Acordului de Asociere Republica Moldova - Uniunea Europenă, fapt care a generat emiterea mărcii "Bruxelles. 27 iunie 2014. Semnarea Acordului de Asociere Republica Moldova - Uniunea Europeană". 
 
Este de menționat faptul că în perioada 20-28 iunie 2008 Î.S. “Poşta Moldovei” a participat la târgul filatelic din cadrul Expoziţiei “EFIRO-2008”. Expoziţia a fost consacrată aniversării a 150 de ani de la emiterea primelor mărci poştale “Cap de bour”, fiind marcată prin emiterea unei serii de mărci poştale, care reproduce istoricul “Cap de bour”.
 
În plan naţional, mărcile poştale au fost expuse în cadrul expoziţiilor “Micul Business – Moldova 2005”, Expoziţia Naţională ”Fabricat În Moldova”, în anul 2006 – la Expoziţia „Cominfo Moldova 2006”.
 
În Republica Moldova activează două magazine filatelice: unul la Chişinău şi altul la Bălţi.